info@ihrefellowship.se

Ansök!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Tidsgräns efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet. Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Ansökningstiden för 2018 år antagning är nu stängd. Antagning för nästa år beräknas öppna januari 2019.

Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska eller engelska skall innehålla:

 • Komplett kontaktinformation
 • Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl kontaktuppgifter till två referenspersoner)
 • Kort CV (max 2 sidor)
 • Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) skall innehålla rubrikerna:
 1. Projekttitel
 2. Vetenskaplig sammanfattning – ska skrivas på svenska
 3. Övergripande mål
 4. Frågeställning
 5. Bakgrund
 6. Projektbeskrivning
 7. Etiktillstånd
 8. Budget
 9. Framtidsplaner

 

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående fellowshipet kontakta director Hans Törnblom på info@ihrefellowship.se