info@ihrefellowship.se

Ansök!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Tidsgräns efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet. Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år med start 1 september 2018 och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Ansökningstiden för höstens antagning är nu stängd.

Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska eller engelska skall innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl. kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) skall innehålla rubrikerna:
1. Projekttitel
2. Vetenskaplig sammanfattning – ska skrivas på svenska
3. Övergripande mål
4. Frågeställning
5. Bakgrund
6. Projektbeskrivning
7. Etiktillstånd
8. Budget
9. Framtidsplaner
• Resursintyg från verksamhetschef. Se exempel.

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående fellowshipet kontakta director Hans Törnblom på info@ihrefellowship.se