info@ihrefellowship.se

Bengt Ihre Research Fellowship 2018-2020:

David Ljungman är kolorektalkirurg och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Forskningen bedrivs vid Surgical Oncology Laboratory, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Läs mer

Anna Löf Granström är ST-läkare inom allmänkirurgi på Danderyds sjukhus. Hon gjorde sin läkarutbildning på Karolinska Institutet och sin AT-tjänstgöring vid Danderyds sjukhus. 2016 disputerade hon med avhandlingen ”Aspects of Hirschsprung disease”. Läs mer

Ernesto Sparrelid är leverkirurg och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Avhandlingen ”Liver regeneration and function following portal vein occlusion and hepatectomy” försvarades 2017. Läs mer

 

Bengt Ihre Research Fellowship 2016-2018:

Martin Salö gör sitt sista år som ST-läkare i Barn- och ungdomskirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Lund. 2016 disputerade han med en avhandling om appendicit hos barn. Läs mer

Hannes Hagström är specialist i internmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har en klinisk postdoc-tjänst som delvis spenderas på Enheten för Klinisk Epidemiologi på Karolinska Institutet. Läs mer

Charlotte Hedin kommer från Storbritannien. Hon gjorde sin läkarutbildning på Oxford University och sedan AT- och ST-utbildning i London. Hon disputerade 2013 på King’s College London. Läs mer

Caroline Nordenvall är 35 år och arbetar som kolorektalkirurg på sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer

 

Bengt Ihre Research Fellowship 2015-2017:

Josefin Segelman är kolorektalkirurg och överläkare på Ersta sjukhus i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Läs mer

Kalle Landerholm är 38 år och kolorektalkirurg vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Läs mer

Olov Norlén är 34 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen bedrivs vid Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper vid Uppsala Universitet. Läs mer

Staffan Wahlin är överläkare på sektionen för hepatologi vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen bedrivs vid institutionen för Medicin, Huddinge. Läs mer

 

Bengt Ihre Research Fellowship 2014-2016:

Daniel Bergemalm är ST-läkare inom internmedicin/gastromedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro. Forskningen bedrivs vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Läs mer

Francesca Bresso kommer från Italien där hon tog sin specialistexamen i gastroenterologi 2002 i Torino. Hon sökte sig sedan till Karolinska Institutet och doktorerade 2006 vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på avhandlingen: ”Genetic and molecular determinants in inflammatory bowel disease”. Under anställning som specialist läkare på Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset, kompletterade hon sina postdoc studier i M. D’Amatos forskningsgrupp, BioNut, Karolinska Institutet. Francesca Bressos forskningshuvudsintresse fokuserades främst kring genetiska varianter inom inflammatoriska tarmssjukdomar (IBD) och associationer med kliniska sjukdomsfenotyper men så småningom focus flyttades till analys av epigenetiska modifikationer. Läs mer

Michael Eberhardson är biträdande överläkare på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.  Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet. Läs mer

Jakob Hedberg är 41 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen bedrivs vid Institutuionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet. Läs mer

Ola Olén är barnläkare och biträdande överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition vid Södersjukhuset i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för medicin Solna, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Läs mer

Martin Rutegård är ST-läkare i kirurgi på Örnsköldsviks sjukhus sedan två år tillbaka. Tjänstgöring på universitetssjukhuset i Umeå stundar inom kort – en naturlig klinisk fortsättning. Forskningen bedrivs vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå Universitet. Läs mer