info@ihrefellowship.se

För nätverket

Agenda Nätverksmöte den 10 juni 2013

Agenda från nätverksmötet den 29 november 2013

Nätverksmöte fredag den 16 maj 2014 Linköpings Konsert & Kongress, Solot, våning 2.
Natverket

Nätverket – Bengt Ihre Research Fellowship

Styrgruppen = SG

Göteborg
Hanns-Ulrich Marschall, gastroenterolog
Magnus Simrén, gastroenterolog
Hans Törnblom, gastroenterolog
Peter Naredi, kirurg

Linköping
Stergios Kechagias, gastroenterolog
Marie Larsson, ansvarig för Post doc-programmet inom Forum GIIMICum

Malmö/Lund
Stefan Lindgren, gastroenterolog
Agneta Montgomery, kirurg
Bodil Ohlsson, gastroenterolog (SG)

Stockholm
Anna Martling, kirurg (SG)
Annika Bergquist, gastroenterolog (SG)
Sven Almér, gastroenterolog
Anders Ekbom, epidemiolog
Catharina Ihre-Lundgren, kirurg (SG)
Thomas Ihre, kirurg (SG)
Anders Thorell, kirurg (SG)

Umeå
Ole Suhr, gastroenterolog
Malin Sund, kirurg

Uppsala
Marie Carlson, gastroenterolog (SG)
Wilhelm Graf, kirurg
Tobias Sjöblom, tumörbiolog

Örebro
Jonas Halfvarson, gastroenterolog
Peter Matthiessen, kirurg