info@ihrefellowship.se

Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2016

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 14 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 22 april 2016.

Det är nu vår stora glädje att meddela att i hög konkurrens har följande personer erhållit fellowship:

Charlotte Hedin, gastroenterolog Stockholm
Caroline Nordenvall, kirurg Stockholm

En fellow kommer att starta hösten 2016 och en startar vårterminen 2017.

Beslut om tilldelning meddelas brevledes och samtliga sökande kommer att få ett personligt brev med feedback på sin ansökan.

Ny utlysning av Bengt Ihre Research Fellowship kommer att ske med sista ansökningsdatum 1 februari 2017.

Comments are closed.