info@ihrefellowship.se

En strategisk satsning inom Bengt Ihre´s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

forskningen

Bengt Ihre research fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning