info@ihrefellowship.se

forskningen

 

Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

Aktuellt

Ny ansökningsperiod är öppen!

Välkommen med din ansökan senast 5 februari 2019. Läs mer här