info@ihrefellowship.se

forskningen

Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

Aktuellt

23-24 april 2020Nätverksträff samt styrelsemöte, internat på Noors Slott


Ansökningsperioden för 2019 är nu stängd!

Besked om antagning för sökande meddelas under maj månad