info@ihrefellowship.se

forskningen

Bengt Ihre research fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre´s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.