katja.andersson@surgsci.uu.se

forskningen

Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

Aktuellt

23-24 april 2020Nätverksträff samt styrelsemöte, internat på Noors Slott
OBS! Nätverksträffen är inställd!
Information om eventuellt styrelsemöte på distans kommer


Ansökningsperioden för nya fellows 2020 är nu öppen!

Sök senast 3 februari 2020

Mer information hittar du här

Besked om antagning för sökande meddelas under maj månad