katja.andersson@surgsci.uu.se

forskningen

Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

Aktuellt

Vi välkomnar Jakob Hedberg som ny Director och Katja Andersson som tar över administrationen.
Läs mer här.

 

Kick-off med Bengt Ihre Research Fellowship HT 2020

Fellows, nätverk och styrgrupp hälsas hjärtligt välkomna till kick-off den 10 september kl. 9.30-14.30,
inom ramen för Bengt ihre Research Fellowship!

Separat kallelse har sänts ut.
OSA senast den 9 juli.