info@ihrefellowship.se

forskningen

 

Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

Aktuellt

  • 21 september 2018 – Kick-off för nya fellows och nätverket, World Trade Center, Stockholm
  • 9-11 januari 2019 – Fellows erbjuds att delta vid kurs i samarbete med Bengt Ihre Research School. Plats ännu ej bokad.
  • 2-3 maj 2019 – Preliminär nätverksträff samt styrelsemöte. Plats ännu ej bokad.