Bakgrund

labbUtveckling inom medicinsk forskning går idag generellt mot ett ökat behov av samverkan och samarbete för att därigenom samla kompetens, resurser och patientkohorter. Samtidigt ökar konkurrensen om de forskningsresurser som finns. Sverige har historiskt varit framgångsrikt inom gastroenterologisk forskning men vår position riskerar att hotas av en ökad konkurrens från omvärlden.

För att bibehålla konkurrenskraften internationellt inom gastroenterologisk forskning behövs långsiktiga strategiska satsningar. Genom nationell samverkan kan vi tillvarata de goda svenska förutsättningarna för en högkvalitativ gastro­enterologisk forskning som gynnar patienter med gastroenterologiska sjukdomar.

Syftet med projektet Bengt Ihre Research Fellowship är att kunna erbjuda alla svenska gastroenterologer och gastrokirurger möjlighet till forskningssamarbeten och gemensam forskningshandledning. Genom samarbete och nätverksbyggande mellan universitet och sjukhus kan vi motverka konkurrens mellan svenska centra och istället tillsammans stärka svensk gastroenterologisk forskning internationellt.

IhreBlad