Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan.

Aktuellt

Zoom-möte med fellows och nätverket, 19 april 2021. 

Information har skickats ut via mail. 

 

En av våra fellows har fått 7,7 miljoner kronor till viktig forskning kring EFFIPEC Forskningsprogram. Nyfiken på vem?
Läs mer här.

 

Vi välkomnar Jakob Hedberg som ny Director och Katja Andersson som tar över administrationen.
Läs mer här.