Antonio Molinaro

Antonio Molinaro arbetar som specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och som forskare på Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi vid  Göteborgs Universitet. Antonio utbildade sig till hepatolog på Sapienza University of Rome i Italien och disputerade 2018 på Göteborgs Universitet med avhandlingen “Microbial regulation of metabolic diseases”. Sedan 2019 jobbar han halvtid som hepatolog på kliniken och resterande tid som forskare på universitet.

Under sin doktorsexamen fokuserade Antonio på mikrobiotans roll i metabola sjukdomar (t.ex. diabetes, obesitas och fettlever). Nu fokuserar Antonio på mikrobiotans roll i leversjukdomar, framförallt  primär skleroserande kolangit (PSC).

“Min forskning är fokuserad kring PSC-mikrobiota och metaboliter. PSC är en leversjukdom som kännetecknas av multifokala gallgångsstrikturer och progressiv leversvikt. Trots årtionden av intensiv forskning är patogenesen för PCS fortfarande okänd och ingen effektiv behandling finns tillgänglig.

Tarmmikrobiotan, alltså den breda samling av bakterier som lever i tarmen, är en ny faktor som har visats vara involverad i leversjukdomar och också i PSC-patogenesen. Mekanismerna bakom mikrobiotarelaterade effekter hos patienter med PSC är dock fortfarande okänd. Jag jobbar med att identifiera mikrobiotarelaterade metaboliter som tarmmikrobiotan bildar genom omvandling av protein som tas upp via födan och som kan påverka kolangiociternas funktion. Jag kombinerar kliniska data från välstuderade kohorter av patienter med PSC från olika länder med preklinisk experimentell forskning grundad i väletablerade in vivo- och in vitroPSC-modeller.

Tack vare samarbeten med flera europeiska experter inom PSC (Österrike, Italien, Norge) kommer jag att få tillgång till värdefulla biologiska prover från patienter med PSC, friska kontroller och mikrobiota translationella djurmodeller. Jag kommer att testa de hypoteser som kommer från analysen av kliniska data och jämföra dem med translationella forskningmodeller av bakterie-värd interaktioner.

Hittills finns det ingen farmakologisk behandling av PSC. Min ambition är att identifiera hur mikrobiota och mikrobiotaproducerade metaboliter kan påverka PSC. Om vi visar att en metabolit producerad av mikrobiota har ett kausalt samband med PSC kommer vi kunna hitta en kurativ behandling för denna sjukdom.

Det är fantastiskt att bli tilldelad Bengt Ihre Research Fellowship och få möjlighet att knyta nya kontakter med forskningskollegor över hela Sverige”.