Bengt Ihre Research Fellowship HT 2023-VT 2025

Maria Hermanson är kolorektalkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och forskare i IBD-SURG, med inriktning på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Hon arbetar nu med ett projekt som avser fördröjning av elektiv kirurgi. Läs mer.

Oskar Franklin är universitets-ST-läkare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och forskare vid Umeå Universitet och 2022 – 2024 även vid University of Colorado i USA. Forskningen handlar dels om pankreascancerassocierad diabetes och tidig diagnostik samt behandling vid lokalt avancerad pankreascancer. Läs mer.

Anders Forss med projekt om risker för infektioner hos patienter med IBD som behandlas med immunhämmande läkemedel. Anders är ST-läkare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Han bedriver forskning och undervisar parallellt med det kliniska arbetet. Läs mer.

Bengt Ihre Research Fellowship HT2022-VT2024

Malin Enblad med projektet ”Translationella studier av signetring/mucinös kolorektalcancer och associerade peritoneala metastaser”. Malin Enblad är i slutet av sin forskar-ST vid kirurgkliniken på Akademiska sjukhuset. Hon bedriver nu forskning som rör de kolorektala tumörer med störst benägenhet till peritoneal metastasering – Signetringcells och mucinös kolorektalcancer. Läs mer.

Jennifer Park med sitt projekt ”Utredning och behandling av patienter med ändtarmscancer – kliniska och hälsoekonomiska aspekter. Jennifer arbetar till vardags som kolorektalkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, där hennes kliniska fokus ligger på kolorektal cancer vilket också är hennes forskningsinriktning.

Gabriella Bröms Frithiof med sitt projekt ”Venös tromboembolism hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom under olika stadier av sjukdom och livet”. Gabriella är ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi vid Danderyds sjukhus och har under större delen av sin ST haft förmånen att kombinera kliniskt arbete med forskning. Läs mer.

Bengt Ihre Research Fellowship HT2021-VT2023

Antonio Molinaro arbetar som specialistläkare och forskare på Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi vid Sahlgrenska Univesitetsjukhuset i Göteborg och Göteborgs Universitet. Antonio är utbildad som hepatolog i Italien, Sapienza University of Rome och disputerade 2018 på Göteborgs Universitet med avhandlingen “Microbial regulation of metabolic diseases”. Läs mer.

Jennie Engstrand började sin kirurgiska utbildning på Danderyds sjukhus och blev specialist i allmänkirurgi 2016. 2017 disputerade hon med avhandlingen ”Liver metastases from Colorectal Cancer”. Hennes tidiga forskningsprojekt rörde främst den tekniska utvecklingen och genomförandet av mikrovågsablation, värmebehandling, av små levermetastaser och hepatocellulär cancer samt att finna rätt indikation för mikrovågsablation som alternativ till leverresektion av kolorektala levermetastaser. Läs mer.

Roberto Valente är en 37 år gammal specialist i gastroenterologi som arbetar som överläkare, ansvarig för kirurgisk endoskopi och forskare vid Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Umeå. Han har huvudfokus på pankreassjukdomar, avancerad GI och HPB-endoskopi. Läs mer.

 


Tidigare Fellows

Bengt Ihre Research Fellowship 2021-2022

Fredrik Klevebro är specialistläkare och tf. Sektionschef på matstrupe/magsäcksenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Avhandlingen ”Aspects of neoadjuvant therapy in the curative treatment of cancer in the esophagus or gastroesophageal junction” försvarades 2016. Läs mer

Hanna Nyström arbetar som specialistläkare och forskare vid Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Umeå. Hon driver en egen forskargrupp vid Translational Research Center (TRC), Institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet. Läs mer

Axel Josefsson disputerade på kardiovaskulära komplikationer vid avancerad leversjukdom och forskar idag kring sjukdomar i matstrupen. Axel arbetar med flera olika projekt inom detta parallellt, projekt med olika löptid och metoder där avancerad diagnostik och kartläggning av patienters symptom utförs. Han driver även ett projekt tillsammans med en doktorand om trötthet vid leversjukdom. Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship 2019-2020

Åsa Hallqvist Everhov är kolorektalkirurg på Södersjukhuset i Stockholm och postdoc vid Karolinska Institutet sedan 2016. Forskningen bedrivs på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och på Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för medicin, Solna. Läs mer

Ernesto Sparrelid är leverkirurg och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Avhandlingen ”Liver regeneration and function following portal vein occlusion and hepatectomy” försvarades 2017. Läs mer

Erik Stenberg arbetar som överläkare inom övre-gastrointestinal kirurgi vid Kirurgkliniken i Region Örebro län samt som post-doc vid Örebro Universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingen ”Preventing complications in bariatric surgery” som belönades med Svensk Kirurgisk Förenings pris för bästa avhandling 2016. Läs mer

Peter Cashin är nybliven kirurgspecialist som påbörjar sin kliniska tjänst på kolorektal sektionen på Akademiska Sjukhuset juni 2019. Han disputerade 2012 på HIPEC behandling av bukhinnespridd kolorektal cancer med Haile Mahteme som huvudhandledare. Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship 2018-2020:

David Ljungman är kolorektalkirurg och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Forskningen bedrivs vid Surgical Oncology Laboratory, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Läs mer

Anna Löf Granström är ST-läkare inom allmänkirurgi på Danderyds sjukhus. Hon gjorde sin läkarutbildning på Karolinska Institutet och sin AT-tjänstgöring vid Danderyds sjukhus. 2016 disputerade hon med avhandlingen ”Aspects of Hirschsprung disease”. Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowhip 2017-2019

Caroline Nordenvall är 35 år och arbetar som kolorektalkirurg på sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer

Martin Salö gör sitt sista år som ST-läkare i Barn- och ungdomskirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Lund. 2016 disputerade han med en avhandling om appendicit hos barn. Läs mer

Hannes Hagström är specialist i internmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har en klinisk postdoc-tjänst som delvis spenderas på Enheten för Klinisk Epidemiologi på Karolinska Institutet. Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship 2016-2018:

Charlotte Hedin kommer från Storbritannien. Hon gjorde sin läkarutbildning på Oxford University och sedan AT- och ST-utbildning i London. Hon disputerade 2013 på King’s College London. Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship 2015-2017:

Josefin Segelman är kolorektalkirurg och överläkare på Ersta sjukhus i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Läs mer

Kalle Landerholm är 38 år och kolorektalkirurg vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Läs mer

Olov Norlén är 34 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen bedrivs vid Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper vid Uppsala Universitet. Läs mer

Staffan Wahlin är överläkare på sektionen för hepatologi vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen bedrivs vid institutionen för Medicin, Huddinge. Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship 2015-2016:

Daniel Bergemalm är ST-läkare inom internmedicin/gastromedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro. Forskningen bedrivs vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Läs mer

Francesca Bresso kommer från Italien där hon tog sin specialistexamen i gastroenterologi 2002 i Torino. Hon sökte sig sedan till Karolinska Institutet och doktorerade 2006 vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på avhandlingen: ”Genetic and molecular determinants in inflammatory bowel disease”. Under anställning som specialist läkare på Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset, kompletterade hon sina postdoc studier i M. D’Amatos forskningsgrupp, BioNut, Karolinska Institutet. Francesca Bressos forskningshuvudsintresse fokuserades främst kring genetiska varianter inom inflammatoriska tarmssjukdomar (IBD) och associationer med kliniska sjukdomsfenotyper men så småningom focus flyttades till analys av epigenetiska modifikationer. Läs mer

Michael Eberhardson är biträdande överläkare på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.  Forskningen bedrivs vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet. Läs mer

Jakob Hedberg är 41 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen bedrivs vid Institutuionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet. Läs mer

Ola Olén är barnläkare och biträdande överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition vid Södersjukhuset i Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för medicin Solna, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Läs mer

Martin Rutegård är ST-läkare i kirurgi på Örnsköldsviks sjukhus sedan två år tillbaka. Tjänstgöring på universitetssjukhuset i Umeå stundar inom kort – en naturlig klinisk fortsättning. Forskningen bedrivs vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå Universitet. Läs mer