Gabriella Bröms Frithiof

”Jag är ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi vid Danderyds sjukhus och har under större delen av min ST haft förmånen att kombinera kliniskt arbete med forskning. Förutom att det är väldigt roligt har det gett mig ovärderliga erfarenheter där forskningens vetenskapliga förhållningssätt och fördjupning förbättrat mina kliniska färdigheter och tvärtom. Jag disputerade 2015 och fördjupade mig i mitt avhandlingsarbete kring effekterna av inflammatorisk sjukdom, främst IBD, och dess behandling under graviditeten, för både mor och barn.

Efter min disputation har jag breddat min forskning i flera olika riktningar med epidemiologi som gemensam nämnare. Vissa projekt har handlat om IBD och andra graviditet och läkemedelsanvändning. Det har varit lustfyllt och gett mig erfarenhet från flera olika forskningsfält och har dessutom inneburit samarbete med kollegor från hela världen, vilket varit mycket värdefullt. Både mitt byte av lärosäte till Harvard TH Chan School of Public Health under postdoc och mina internationella samarbeten har gett en insikt om de olika förutsättningar som finns för att samla in data, och hur det påverkar tolkningen av resultaten.

Min plan för min forskning framöver är ett större fokus på IBD och jag är glad att få samarbeta med kollegor som är Sverigeledande, för att inte säga världsledande, på epidemiologisk forskning inom IBD. Jag har inlett ett projekt om risken för venös tromboembolism vid IBD, där vi vet att det finns en association. Det återstår dock frågor om vid vilka situationer detta är, situationer då vi borde vara mer uppmärksamma och kanske oftare ta ställning till profylaktisk behandling. Signalerna som kommit om de nya behandlingsalternativen med små molekyler och risken för venös tromboembolism har väckt än fler frågor. Jag kommer också att särskilt studera förekomsten av venös tromboembolism hos gravida med IBD och bland de som tar p-piller.

Jag är väldigt glad och hedrad att få bli Bengt Ihre Fellow och slås av ödmjukhet inför – och ny inspiration av – dem som utnämnts före mig. Detta ger mig en möjlighet att fortsätta mitt forskningsarbete och bygga mitt nätverk ytterligare, förhoppningsvis för framtida samarbeten som i slutändan förbättrar handläggningen av patienter med IBD.”