Bengt Ihre Research Fellowship är inte bara ett forskningsanslag. Som Fellow är du inbjuden till ett nationellt nätverk bestående av Sveriges främsta forskare inom gastroenterologi. Genom två obligatoriska möten per år får du en unik möjlighet att nätverka och bygga nya projekt i nära samarbete med flera av Sveriges främsta forskare. Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastroenterologi och gastrokirurgi.

VAD INNEBÄR ETT FELLOWSHIP?
Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship ger stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputation att med handledningsoch forskningsresurser kunna utföra kliniska studier på sin hemklinik i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och etablerade nätverk. Stipendieprogrammet individualiseras efter sökande och kan komma att inkludera del av lön samt finansiera de till projektet knutna kostnaderna såsom statistikkonsulttjänster, etiktillstånd, laborativa resurser och analyser, forskningssköterskor med mera som krävs på plats.

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under två år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2024.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2024.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • Komplett kontaktinformation
 • Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • Bifoga även resursintyg från verksamhetschef.

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson på info@ihrefellowship.se