Ansök!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Ansökningsperioden för 2021 är öppen och stängs igen den 1 februari 2021. Besked om antagning meddelas under maj månad.

Hur? Ansökan som ska skrivas på svenska ska innehålla:

 • Komplett kontaktinformation
 • Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl kontaktuppgifter till två referenspersoner)
 • Kort CV (max 2 sidor)
 • Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna:
 1. Projekttitel
 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. Övergripande mål
 4. Frågeställning
 5. Bakgrund
 6. Projektbeskrivning
 7. Etiktillstånd
 8. Budget
 9. Framtidsplaner

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: katja.andersson@surgsci.uu.se

För frågor angående fellowshipet kontakta oss på: katja.andersson@surgsci.uu.se