Nätverk och aktiviteter

organisationEn viktig del för uppbyggnaden av programmet och dess innehåll är etableringen av ett nationellt nätverk med gastroenterologisk och gastrokirurgisk förankring från alla svenska medicinska universitet. Ett nätverk bildades under vårterminen 2013 med bred representation från samtliga svenska medicinska universitet, klinisk forskning, epidemiologi och basvetenskap inom gastroenterologi och gastrokirurgi.

Aktiviteter
•Workshops x 2 år (Fellows, nätverk, handledare och studierektor)
•Kirurgveckan
•Gastrodagarna
•Läkarstämman

Samarbetspartners
•Läns- och länsdelssjukhus
•Forskarskolor
•Svensk Kirurgisk förening
•Svensk Gastroenterologisk förening
•Svenska Läkarsällskapet

Stab
Director och administrativt stöd

Core Facilities/Universitet
Göteborg, Linköping, Malmö/Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Årshjul – Följ länken