Peter Cashin

Peter Cashin är nybliven kirurgspecialist som påbörjar sin kliniska tjänst på kolorektal sektionen på Akademiska Sjukhuset juni 2019. Han disputerade 2012 på HIPEC behandling av bukhinnespridd kolorektal cancer med Haile Mahteme som huvudhandledare.

Bukhinnespridda tumörer och intraperitoneal behandling är ett relativt nytt forskningsfält inom kirurgi. Behandlingen består av två delar. Första delen, cytoreduktiv kirurgi (CRS), handlar om att skala canceromvandlad bukhinna och ta bort olika bukorgan där det finns cancerpåväxt. Denna kirurgi används för att makroskopiskt ta bort all synlig tumörvävnad i buken. Andra delen, intraperitoneal cytostatika, handlar om att ge cellgifter i bukhålan på olika sätt för att ta bort kvarvarande mikroskopisk tumörvävnad. Det är ett spännande fält som sträcker sig över ett flertal gastrointestinala cancerdiagnoser och kombinerar både kirurgisk och onkologisk behandling.

Mitt forskningsprogram handlar om att bygga vidare på den behandling som finns genom utveckling och förbättring. Programmet innehåller flera prekliniska och translationella studier där ny labbteknik prövas. Analyser av cirkulerande tumörceller hos denna patientkategori med genanalyser på dessa celler och analyser av cytostatika resistens av individuella tumörer är bland de metoder/tekniker som ingår i programmet. Till sist, innebär forskningsprogrammet även flera kliniska studier som är både av lokal, nationell, och internationell karaktär. I dessa studier undersöks livskvalité, olika intraperitoneala behandlingskombinationer, patientselektionsmetoder, samt ett försök att utvidga behandlingsindikationer genom en prövning på ventrikelcancer.

Jag är mycket glad och hedrad av att få bli en Bengt Ihre fellow. Denna fellowship ger resurser och ett kontaktnät som möjliggör att jag kan driva igenom mitt forskningsprogram.