Anna Löf Granström


”Jag blev antagen som Bengt Ihre Fellow när jag just hade påbörjat mitt postdoc projekt ”Tarmflorans roll vid utveckling av Inflammatorisk tarmsjukdom” i Ulf O Gustafssons grupp vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus. Projektet var en del av KOLBIBAKT-studien och syftet med mitt post-doc projekt var att kunna utröna hur tarmfloran skiljer sig mellan individer med inflammatorisk tarmsjukdom och friska individer samt att undersöka om avföringsprov är representativt för tarmslemhinnan genom att kunna jämföra dessa tarmfloror.”

Läs Annas vetenskapliga rapport om tiden som fellow här.


 

Anna Löf Granström är ST-läkare inom allmänkirurgi på Danderyds sjukhus. Hon gjorde sin läkarutbildning på Karolinska Institutet och sin AT-tjänstgöring vid Danderyds sjukhus. Hennes intresse för forskning väcktes redan under läkarutbildningen, vilket resulterade i att hon 2016 disputerade med avhandlingen ”Aspects of Hirschsprung disease” vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa på Karolinska Institutet. Hon gör nu en klinisk postdoc vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus (KIDS).

Under min doktorandtid påbörjades ett samarbete med Cedars-Sinai i Los Angeles där vi studerade tarmfloran hos individer med en medfödd tarmsjukdom (Hirschsprungs sjukdom) som innebär att man saknar nervceller till tarmen. Dessa individer kan drabbas av ett inflammatoriskt tillstånd i tarmen kallad enterokolit. Vi kunde se skillnader i tarmflorans diversitet mellan individer som haft respektive inte haft enterokolit. Senare har vi även i ett nationellt material kunnat visa att individer med Hirschsprung sjukdom även har ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Det var så mitt forskningsintresse för tarmflora och IBD började.

Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk sjukdom, vars etiologi ännu är oklar, som i Sverige drabbar mellan 0,5-1 % av hela befolkningen. De flesta som insjuknar är mellan 20-30 år gamla och sjukdomen har stor inverkan på en individs liv med livslång medicinering, kirurgiska ingrepp samt ökad risk för andra sjukdomar. Människans tjocktarm är värd åt ca 1 000 bakteriearter och kopplingen mellan dessa och inflammatorisk tarmsjukdom är mycket sparsamt studerad.

På Danderyds sjukhus endoskopienhet insamlas sedan januari 2017 en stor datakohort med avföringsprov, tarmslemhinneprov samt livsstilsenkät. Syftet med mitt post-doc projekt är att kunna utröna hur tarmfloran skiljer sig mellan individer med inflammatorisk tarmsjukdom och friska individer. Vi kommer också kunna veta om avföringsprov blir representativt för tarmslemhinnan genom att kunna jämföra dessa tarmfloror. Slutligen hoppas vi kunna hitta ett sätt att med hjälp av tarmfloran kunna behandla/minska inflammationen hos dessa individer.

De övergripande målen är att:

• identifiera skillnader i bakteriesammansättning i lokal slemhinna hos patienter med IBD jämfört med friska individer
• identifiera specifika bakterier som ökar risk för utveckling av IBD
• studera skillnader i bakterieuppsättningen mellan prov tagna från tarmslemhinna och avföring hos samma individ
• kartlägga hur livsstilsfaktorer påverkar tarmfloran

Jag är väldigt tacksam och hedrad över att få erhålla Ihre Fellowship. En förutsättning för att kunna driva klinisk forskning är tid och med detta Fellowship kommer jag få tid att kunna fokusera och driva mitt post-doc projekt. Min förhoppning är att resultatet snart ska komma patienterna till nytta. Ihres Fellowship kommer även ge möjlighet till att utvidga mitt forskningsnätverk och ge möjlighet till nya spännande framtida forskningssamarbeten.