info@ihrefellowship.se

Vem söker?

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Tidsgräns efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet. Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Ansökningsperioden för 2020 är nu öppen. Sök senast 3 februari 2020. Besked om antagning meddelas under maj månad.

Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska eller engelska skall innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl. kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) skall innehålla rubrikerna:
1. Projekttitel
2. Vetenskaplig sammanfattning – ska skrivas på svenska
3. Övergripande mål
4. Frågeställning
5. Bakgrund
6. Projektbeskrivning
7. Etiktillstånd
8. Budget
9. Framtidsplaner
• Resursintyg från verksamhetschef. Se exempel.

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående fellowshipet kontakta director Hans Törnblom på info@ihrefellowship.se