Om Ihre Fellowship

KS Dr Cia Ihre LundgrenEtt forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship ger stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputation, att med handlednings- och forsknings­resurser kunna utföra kliniska studier på sin hemklinik i samarbete med de inom fellowship-programmet relaterade universiteten och etablerade nätverk.

Stipendieprogrammet individualiseras efter sökande och kan komma att inkludera del av lön samt finansiera de till projektet knutna kostnaderna såsom statistikkonsulttjänster, etiktillstånd, laborativa resurser och analyser, forsknings­sjuk­sköterskor, mm som krävs på plats. Projekt med möjlighet till samfinansi­ering kan komma att prioriteras. Projektperioden är två år.

Inom ramen för programmet genomförs årligen en till två workshops för att utveckla nätverk, kunskap och utbilda. Kortare utlandsvistelse (max tre månader) vid utländskt universitet kan eventuellt finansieras inom ramen för programmet.

Målet är att varje år starta två till tre fellowships per termin och att programmet innefattar sex till åtta samtida fellows. Slutförda forskningsprojekt redovisas i vetenskapliga tidskrifter samt på nationella och internationella möten. En studierektor är ansvarig för fellowship-programmet och är knuten till projektet på 25 procent. Även en styrgrupp för programmet är bildad och består av representanter för Ihre-fonden, Svensk Kirurgisk förening samt Svensk Gastroenterologisk förening, studierektor och nätverksrepresentant. Utvärdering av programmet kommer att göras efter två år.