Bengt Ihre Research School

Forskarskola inom gastrointestinal inflammation och cancer

Nationell forskarskola finansierad av Bengt Ihres fond

Moderna medicinsk forskning blir alltmer komplex, vilket kräver nära samarbete och kunskapsöverföring mellan klinik och basvetenskap. Forskarskolans program kommer att ge en ämnesspecifik translationell fördjupning inom gastrointestinal inflammation och cancer. Kurserna inom basblocket för doktoranderna görs på hemmauniversitetet.

Vi vill att Bengt Ihre Research School ska bli en framstående translationell forskarutbildningsmiljö för unga forskare. Målet är att utbilda en ny generation av interdisciplinära forskare samt att stimulera rekrytering och utbildning av kliniskt verksamma läkare till translationell forskning. Avsikten är att skapa överbryggande doktorandprojekt ”från molekyl till patient” och vice versa, och därmed ge unga forskar erfarenheter som skapar förutsättningar att bedriva gastroenterologisk forskning på höstar internationella nivå.

Här hittar du mer information om forskarskolan

Det övergripande målet för Bengt Ihre Research School är att stimulera till en kombinerad karriär inom klinisk verksamhet och forskning inom gastroenterologiska problem