katja.andersson@surgsci.uu.se
19
aug

18:e kirurgveckan i Uppsala

Den 19–23 augusti hölls Kirurgveckan i Uppsala.

19
aug

Anna Martling får Stora Forskarpriset

Anna Martling
Anna Martling får Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris 2013

Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris tilldelas varje år en ung drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. I år går priset till Anna Martling vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI.

Motivering
Anna Martling får priset för sitt mångåriga och systematiska arbete med förbättring av behandling, struktur och omhändertagande vid rektal cancer med särskilt fokus på genusperspektiv. Hennes forskning har utmärkts av ett fruktsamt och konstruktivt samarbete mellan klinik, grundvetenskap och nationella kvalitetsregister.

Priset delades ut den 19 augusti 2013 i samband med Kirurgveckan i Uppsala.

Anna Martlings forskning finansieras av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Bengt Ihres fond och ALF-medel.

19
aug

Robert Bränström får Bengt Ihre-stipendiet

Branstrom-Robert-200Robert Bränström får Bengt Ihre-stipendiet 2013

Robert Bränström har erhållit det prestigefyllda ”Bengt Ihre-stipendiet” från Svensk Kirurgisk Förening för sin forskning kring gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Priset delades ut den 19 augusti 2013 i samband med Kirurgveckan i Uppsala.

Därtill har Robert Bränström blivit vald till Svensk Kirurgis Förenings nästa Vetenskapliga Sekreterare från och med 2014.

Bengt Ihre Stipendium delas ut till forskningsarbete med gastroenterologisk eller mag-tarmkirurgisk inriktning.