Äntligen internat!

Äntligen internat!

Med släppta restriktioner och låga smittal har Bengt Ihre Research Fellowship återigen samlats för ett internat på vackra Noors Slott. Livliga diskussioner kombinerades med matnyttiga föreläsningar där både Fellows, nätverk och inbjudna föreläsare kunde bidra. Första...
Nätverksarbete i pandemins tid

Nätverksarbete i pandemins tid

Hoppet om att kunna ses under denna vår 2021 har successivt försvunnit och ersatts av insikten om att vi behöver hitta digitala vägar att driva nätverkets arbete framåt. Efter att med tungt hjärta strukit vårens bokning på Noors Slott har Katja och jag arbetat med att...
Vad innebär det att vara fellow? David Ljungman berättar

Vad innebär det att vara fellow? David Ljungman berättar

“Att bli antagen som en Bengt Ihre Fellow när jag precis hade börjat etablera en egen självständig forskningslinje har varit dubbelt värdefullt – dels att få ingå i själva nätverket vilket har medfört en unik möjlighet att få diskutera min forskning med...