Grattis till Peter Cashin

Grattis till Peter Cashin

Tidigare Bengt Ihre Fellow Peter Cashin har blivit tilldelad Cancerfondens Junior Clinical Investigator Award. Peter är verksam som kolorektal kirurg på Akademiska sjukhuset och har sin fokus inom bukhinnespridd cancer, både forskningsmässigt men även kliniskt. Peter...
Grattis till Malin Enblad

Grattis till Malin Enblad

Grattis till Malin Enblad som har blivit specialist i kirurgi och fått pris för bäst skrivningsresultat på specialisttentamen 2023 under sin tid som Fellow! Malin välkomnas nu in i nätverket.