Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2014

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 20 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 6 maj 2014. Det är nu vår stora glädje att meddela...