Internat 21–22 april 2016, Noors Slott

Fellows, nätverk och styrgrupp är alla varmt välkomna till internat på Noors slott den 21–22 april 2016, ”från lunch till lunch”! Se separat kallelse som har skickats ut. Svar senast den 29 februari 2016 om du kan delta eller ej.

Kick-off Bengt Ihre Research Fellowship

Save the date! Fredag den 18 september 2015 är det dags för höstens kick-off för fellows och nätverk. Vi möts på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Mera information kommer.

Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2015

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 19 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 21 april 2015. Det är nu vår stora glädje att...

Internat på Noors Slott den 20-21 april, 2015

Det första internatet inom ramen för Bengt Ihre Research Fellowship har nu ägt rum. Temat för internatet var uppföljning av Fellowprogrammen, workshop kring forskargruppsledning och att bygga bra forskningsmiljöer. Tack för givande och inspirerande dagar!

Retreat 20-21 april 2015

Fellows, nätverk och styrgrupp är alla varmt välkomna till retreat på Noors slott den 20-21 april! Information kommer att skickas ut via mail inom kort.