Kick-off Bengt Ihre Research Fellowship 2016

Save the date! Fredag den 23 september 2016 är det dags för höstens kick-off för fellows och nätverk. Vi möts på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Mera information kommer.

Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2016

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 14 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 22 april 2016. Det är nu vår stora glädje att...