katja.andersson@surgsci.uu.se
6
maj

Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2015

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 19 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 21 april 2015.

Det är nu vår stora glädje att meddela att i hög konkurrens har följande personer erhållit fellowship:

Olov Norlén, kirurg Uppsala
Kalle Landerholm, kirurg Jönköping
Staffan Wahlin, gastroenterolog Stockholm
Josefin Segelman, kirurg Stockholm

Två stycken fellows kommer att starta hösten 2015 och två stycken vårterminen 2016.

Beslut om tilldelning meddelas brevledes och samtliga sökande kommer att få ett personligt brev med feedback på sin ansökan.

Ny utlysning av Bengt Ihre Research Fellowship kommer att ske med sista ansökningsdatum 1 februari 2016.