Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2015

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 19 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 21 april 2015. Det är nu vår stora glädje att...