katja.andersson@surgsci.uu.se
22
jan

Hej Jakob Hedberg, ny director 2020

”Jag är kirurg i Uppsala och var med i den första omgången fellows när nätverket startade. Tiden som fellow gav mig möjlighet att fördjupa forskningen om esofagus- och ventrikelcancer och från 2019 och sex år framåt har jag en halvtidstjänst som forskare finansierat av Cancerfonden.

Jakob Hedberg

Med erfarenhet från styrelsearbete i Svensk Kirurgisk Förening där jag också var redaktör och ansvarig utgivare för Svensk Kirurgi under tre år samt ett djupt engagemang för nationella och internationella nätverk inom esofagus- och ventrikelcancerforskningen tycker jag att det ska bli mycket spännande att fortsätta med nätverksbyggande för att stärka den svenska forskningen inom gastroenterologi, gastrokirurgi, hepatologi och leverkirurgi.

Jag kommer att fokusera på att skapa ytor för gemensamma projekt och även tydliggöra nätverkets roll i dessa. Med så många starka forskare från olika discipliner samlade är det min förhoppning att nya gränsöverskridande och innovativa projekt inte bara blir möjliga utan även genomförda.”

Jakob nås på följande mailadress: Jakob.hedberg@surgsci.uu.se

21
jan

Nästa träff – 23-24 april 2020

23-34 april 2020 – Nätverksträff samt styrelsemöte på Noors Slott!

Fokus som tidigare på nya och gamla fellows forskningsaktiviteter samt nätverksbildande aktiviteter.
Preliminärt program

Anmälan

Registrera om du har möjlighet att deltaga eller inte via denna länk senast den 9 mars 2020.

Boka resa

Resa beställer du via din egen arbetsplats, ange följande fakturaadress till den som hanterar fakturan:

Göteborgs Universitet
Inst. för medicin
Invärtesmedicin och klinisk nutrition
5551 BTORNH
Box 115, 405 30 Göteborg
Göteborgs Universitet

Varmt välkomna!