Nästa träff – 23-24 april 2020

av | 2020-01-21

23-34 april 2020 – Nätverksträff samt styrelsemöte på Noors Slott!

Fokus som tidigare på nya och gamla fellows forskningsaktiviteter samt nätverksbildande aktiviteter.
Preliminärt program

Anmälan

Registrera om du har möjlighet att deltaga eller inte via denna länk senast den 9 mars 2020.

Boka resa

Resa beställer du via din egen arbetsplats, ange följande fakturaadress till den som hanterar fakturan:

Göteborgs Universitet
Inst. för medicin
Invärtesmedicin och klinisk nutrition
5551 BTORNH
Box 115, 405 30 Göteborg
Göteborgs Universitet

Varmt välkomna!

 

Ansök här

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande bör ej ha uppnått docentnivå. Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Sök senast 1 februari 2021. Besked om antagning till sökande meddelas under maj månad.

Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska skall innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl. kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) skall innehålla rubrikerna:
1. Projekttitel
2. Vetenskaplig sammanfattning
3. Övergripande mål
4. Frågeställning
5. Bakgrund
6. Projektbeskrivning
7. Etiktillstånd
8. Budget
9. Framtidsplaner
• Resursintyg från verksamhetschef. Se exempel.
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: katja.andersson@surgsci.uu.se

För frågor angående fellowshipet kontakta Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.see