Internat på Noors Slott den 20-21 april, 2015

Det första internatet inom ramen för Bengt Ihre Research Fellowship har nu ägt rum. Temat för internatet var uppföljning av Fellowprogrammen, workshop kring forskargruppsledning och att bygga bra forskningsmiljöer. Tack för givande och inspirerande dagar!