Vad innebär det att vara fellow? David Ljungman berättar

Vad innebär det att vara fellow? David Ljungman berättar

“Att bli antagen som en Bengt Ihre Fellow när jag precis hade börjat etablera en egen självständig forskningslinje har varit dubbelt värdefullt – dels att få ingå i själva nätverket vilket har medfört en unik möjlighet att få diskutera min forskning med...