Läs om Jennifer Parks tid som fellow

Läs om Jennifer Parks tid som fellow

”Jag blev antagen som en Bengt Ihre Research Fellow 2022 efter at ha sökt programmet vid et par tllfällen tdigare, samtdigt som jag successivt under tiden hade arbetat fram en mer tydlig och självständig forskningslinje med fokus på utredning och behandling av...
Läs om Malin Enblads tid som fellow

Läs om Malin Enblads tid som fellow

”Jag blev uppmanad och uppmuntrad av en kollega och tidigare fellow att söka Bengt Ihre-fellowship. Efter lite efterforskningar förstod jag att man som fellow dels kunde få hjälp med forskningsfinansiering men också vara en del av Bengt Ihre-nätverket. Jag blev...