Hej Jakob Hedberg, ny director 2020

av | 2020-01-22

Jakob-Hedberg”Jag är kirurg i Uppsala och var med i den första omgången fellows när nätverket startade. Tiden som fellow gav mig möjlighet att fördjupa forskningen om esofagus- och ventrikelcancer och från 2019 och sex år framåt har jag en halvtidstjänst som forskare finansierat av Cancerfonden.

Med erfarenhet från styrelsearbete i Svensk Kirurgisk Förening där jag också var redaktör och ansvarig utgivare för Svensk Kirurgi under tre år samt ett djupt engagemang för nationella och internationella nätverk inom esofagus- och ventrikelcancerforskningen tycker jag att det ska bli mycket spännande att fortsätta med nätverksbyggande för att stärka den svenska forskningen inom gastroenterologi, gastrokirurgi, hepatologi och leverkirurgi.

Jag kommer att fokusera på att skapa ytor för gemensamma projekt och även tydliggöra nätverkets roll i dessa. Med så många starka forskare från olika discipliner samlade är det min förhoppning att nya gränsöverskridande och innovativa projekt inte bara blir möjliga utan även genomförda.”

Jakob nås på följande mailadress: Jakob.hedberg@surgsci.uu.se

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se