Internat i höstsolen

av | 2022-10-06 | 0 Kommentarer

Vi startade internatets andra dag med minnesord av Marie Carlson

Ännu en gång har vi haft glädjen att ses och diskutera de fantastiska forskningsprojekt som Inhrefonden stödjer. Denna gång på ett internat som givetvis präglades av den stora förlust som bortgången av Thomas Ihre innebär. Vi startade därför internatets andra dag med minnesord av Marie Carlson som berättade om sina fina minnen av fondens tidigare ordförande och hans helt avgörande betydelse för det nytänkande och den kreativitet som gjort fondens satsningar så framgångsrika genom åren. Våra tankar är med Cia och övriga sörjande i familjen.

Nya stjärnor i nätverket
Vi fick höra tre briljanta föredrag av våra nya Fellows, Gabriella Bröms, Jennifer Park och Malin Enblad. Dessa tillför allt från epidemiologisk kompetens till translationell expertis och erfarenhet av att driva kliniska studier till nätverket. Vi kunde konstatera att vår sakkunnigbedömning fungerar utmärkt och att programmet utan tvekan kan locka till sig kliniska forskare av yppersta klass i den del av karriären som fonden verkligen vill stötta.

Som del av internatets internationella tema hade vi den stora glädjen att välkomna professor Madeleine Durbeej-Hjalt, Huvudsekreterare i VR för Medicin och Hälsa

Besök av Vetenskapsrådet!Som del av internatets internationella tema hade vi den stora glädjen att välkomna professor Madeleine Durbeej-Hjalt, Huvudsekreterare i VR för Medicin och Hälsa, och vi fick ett mycket intressant föredrag om Vetenskapsrådets organisation, arbete och prioriteringsarbete. Förutom dessa intressanta inblickar var det särskilt roligt att Professor Madeleine Durbeej-Hjalt visade stor lyhördhet för våra synpunkter på den kliniska forskarens förutsättningar. Vi talade till exempel om att den ”karriärålder” som specificeras i vissa ansökningar inte alltid är väl avpassad för kliniska forskare. Vi ser fram mot ny fortsatt dialog om kliniska postdoc-utlysningar och med en ny huvudsekreterare för klinisk forskning (Jonas Oldgren) finns det goda möjligheter för oss kliniker att forska i framtiden.

Nätverksövningar
Vi provade denna gång ett nytt koncept där Fellows och nätverk parades ihop två och två och förutsättningslöst under 15 minuter fick finna forskningsmässiga beröringspunkter, skissa på ett potentiellt forskningsprojekt och sedan sammanfatta detsamma på några meningar. Det hela föll mycket väl ut med jättefint engagemang av alla deltagande och vad sägs till exempel om titlar som ” Bile leakage treatment after resection of colorectal liver metastases –PTC vs ERCP?” av Roberto och Jennifer, ” Neoadjuvant larctus protocol and organ preservation in non advanced mucinous rectal cancer – a randomized controlled trial” av Malin och Jennifer eller ”Consensus molecular subtypes of colorectal cancer in patients with ulcerative colitis and Crohns disease” av Malin och Gabriella för att bara nämna tre av de över 20 projektidéer som kom upp under övningen? Jag skulle gärna se flera av dem bli verklighet och på fredagen startade vi därför med att man fick göra en ”hisspitch” och motivera projektet i en tänkt ansökan. Vi fokuserade här på frågor som är centrala i en ansökan såsom ”Vilket problem ska lösas?”, ”Vad ska göras?”, ”Varför är just vi lämpade att göra detta?” och ”Varför är detta viktigt?”. Utvärderingen av övningarna var överlag positiv och det var många som gärna skulle göra om detta i framtiden.

Progressrapport
Fellows Roberto Valente och Antonio Molinaro gav på fredagen mycket imponerande sammandrag av sina projekt där såväl organoid-produktion i Oslo och förbättrad vård för palliativa pankreascancerpatienter stod på agendan.

Kommande möten
Boka redan nu in 2023s vårmöte 30/3 på Läkaresällskapet och internat 21-22/9 på Noors Slott!

Tack för tiden som Director för detta fina Fellowship

Tack!
Med det vill jag tacka för tiden som Director för detta fina Fellowship. Jag är väldigt glad för detta förtroende och framför allt för alla fina professionella och personliga kontakter jag kunnat knyta i detta arbete! Det är med stor tillförsikt som jag nu lämnar stafettpinnen vidare till Charlotte Hedin.
Med varma hösthälsningar!

Jakob Hedberg
Director

Läs texten som PDF här.

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se