Rapport höstmöte 2023

av | 2023-10-04 | 0 Kommentarer

(PDF med bilder går att ladda ned längst ned på sidan.)

Höstmöte och internat på Noors Slott

Under två soliga och varma brittsommardagar firade Bengt Ihre Research Fellowship sitt 10-årsjubileum på Noors Slott! Det var ett mycket lyckat tvådagarsmöte som framför allt belyste den högkvalitetsforskning som produceras av våra Fellows.

Cia Ihre Lundgren inledde internatet med en fantastisk sammanfattning av de 31 prestationer vi haft hittills med samtliga Fellows under 10 års tid.

Nya stjärnor i nätverket

Vi är stolta över att välkomna in tre nya Fellows – Anders Forss, Maria Hermanson och Oskar Franklin.

Anders berättade om sitt planerade projekt inom registerdata för att jämföra infektionsrisken hos IBD-patienter som behandlas med de nya immunhämmande läkemedlen (targeted therapies). Viktigt särskilt nu att flera enheter runt om i världen provar bland kombinerade targeted therapies som möjligtvis kan höja infektionsrisken – en riktigt aktuell fråga!

Maria presenterade sitt projekt som ska titta på effekter vid väntan på elektiv kirurgi, bland annat ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Fördröjning av kirurgi kan ge negativa konsekvenser i flera sammanhang och Marias projekt kan komma att leda till en bättre förståelse för det.

Oskar bjöd på en inspirerande föreläsning om sin forskning inom pancreascancer och hur det relateras till diabetes. Han kommer använda sig av biobankade prover, vilket är en fantastisk möjlighet för att leta efter biomarkörer som kan vara prediktiva för framtidens diagnosticering av pankreascancer.
__________________________________________________________________________________
Före detta Fellow Fredrik Klevebro (och numera nätverksmedlem) berättade hur det har gått för honom efter att han avslutat sin tid som Bengt Ihre Research Fellow – väldigt inspirerande att lyssna till och lärorikt för våra Fellows.

Progressrapport

Jennifer Park och Malin Enblad uppdaterade nätverket om deras forskningsprojekt: Jennifer har haft ett mycket framgångsrikt 6-månadersbesök i Storbritannien och Malin visade upp sina senaste hög-impakta publikationer.

Inbjudna föreläsare

Under internatet hade vi också en mycket givande workshop med Anna-Lena Lundin från Mind Office. Hennes föreläsning Att ha ett coachande förhållningssätt i handledningen fokuserade på att hjälpa våra Fellows (och dessutom även seniora personer inom nätverket!) att utveckla sina kunskaper som handledare. Det skapade många livliga och intressanta diskussioner!

Statistiker Johan Bring från Statisticon bjöd på pearls and pitfalls inom medicinsk biostatistik – mycket relevant kunskap för alla sorters forskningsprojekt. Det var lärorikt (och lite roligt) att identifiera orsaker till vanliga misstag!

Renske Altena från Karolinska Institutet höll i sin tur en mycket uppskattad föreläsning om de nya immunterapierna inom onkologi. Detta är ett växande område som blir alltmer relevant för flera gastroenterologiska och gastrokirurgiska projekt.

Bengt Ihre Research Fellowship 10 år!

Trots ett fullspäckat program lyckades vi fira 10-årsjubileum med champagne, tårta och mycket glädje!

Bengt Ihre skulle, enligt barnbarnet Cia Ihre Lundgren, ha varit oerhört stolt över detta 10-årsjubileum och hur Fellowship-programmet har utvecklats för varje år. Han skulle ha ansett att samtliga Fellows håller oerhört hög kvalitet. Ni är alla stjärnor! Vi ser fram emot många kommande och givande år med er – dels som Fellows men även som nätverksmedlemmar.

Kommande möten

Boka redan nu in 2024 års vårmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm 11 april och internat på Noors Slott 5-6 september.

Vi ser emot att ses i vår!
Charlotte Hedin

Klicka på bilden för att öppna PDF.

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se