Vårmöte på Läkaresällskapet i Stockholm

av | 2023-04-17 | 0 Kommentarer

Från vänster i bild Antonio Molinaro, Charlotte Hedin, Roberto Valente och Jennie Engstrand.

Tack!
Det var verkligen roligt att få inleda min tid som Director av Bengt Ihre Fellowship med ett fint vårmöte på Läkaresällskapet i Stockholm! Det var så inspirerande att se den mycket höga forskningsaktivitet som finns i denna utvalda grupp och dagen präglades av mycket uppskattade presentationer av pågående projekt.

Övergång i nätverket
Jennie Engstrand, Roberto Valente och Antonio Molinaro avslutar denna termin sina perioder som Fellows och vi är glada att i och med detta välkomna dem in i nätverket. Vi fick höra spännande sammanfattningar av de projekt som de drivit inom ramen för sitt Fellowship och det är ingen tvekan om att denna satsning, som vi många gånger noterat, givit en mycket bra utdelning i form av att stimulera högpresterande gastroforskning.

Fellows-uppdatering
Nuvarande Fellows Jennifer Park, Malin Enblad och Gabriella Bröms gav oss en uppdatering om sina forskningsaktiviteter. Malin berättade om sitt projekt Transnationella studier av signetring/mucinös kolorektalcancer och associerade peritoneala metastaser. Vi fick vidare höra om Jennifers arbete inom ändtarmscancer och hennes erfarenhet i Storbritannien där hon är placerad nu. Gabriella höll en fin uppdatering om hennes forskningsarbete inom epidemiologi av venös tromboembolism.

Professor Annika Bergquist
Som en av de pionjärer som lanserade Bengt Ihre Fellowship för nästan 10 år sedan var Annika Bergquists närvaro på vårmötet mycket ansedd. Hennes föreläsning Att planera och genomföra en RCT – utmaningar och personliga erfarenheter gav en inspirerande inblick i processen att införa en ”investigator-lead” klinisk prövning. Den stora vinsten i att engagera patienter i processen att utforma forskningsprojekt diskuterades. Den stora hjälp man kan få genom ett nära samarbete med både myndigheter och universitets egna forsknings- och supportenheter var också i fokus. Förhoppningsvis kommer det bli fler kliniska prövningar från Fellows och från nätverket i framtiden!

Hannes Hagström
Hannes, en tidigare Bengt Ihre Fellow och nu bland annat vetenskaplig sekreterare för Svensk Gastroenterologisk Förening, höll en föreläsning om vad det finns för möjligheter i att medverka i en sådan organisation. Framför allt har man möjligheten att framföra positiv utveckling, både kliniskt och forskningsmässigt, inom Svensk Gastroenterologi. Det finns dessutom en stor potential att bygga nya framgångsrika nätverk för att starta nya projekt eller köra pågående projekt i hamn.

Planerade aktiviteter
Styrgruppen har beslutat om nytillsättningen av Bengt Ihre Fellowship 2023 och det var hög konkurrens! Till slut bedömde man att de bästa kandidaterna var Anders Forss (gastroenterolog från Stockholm), Oskar Franklin (kirurg från Umeå) och Maria Hermanson (kirurg från Göteborg) som ska börja sin tid som Fellow under höstterminen 2023. Grattis till alla tre och stort tack till alla som sökte samt till bedömargruppen!

Vi planerar ett internat på Noors Slott den 21-22 september. Boka in detta datum redan nu så ses vi då. Varmt välkomna!

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se