Äntligen internat!

av | 2021-10-21 | 0 Kommentarer

Med släppta restriktioner och låga smittal har Bengt Ihre Research Fellowship återigen samlats för ett internat på vackra Noors Slott. Livliga diskussioner kombinerades med matnyttiga föreläsningar där både Fellows, nätverk och inbjudna föreläsare kunde bidra.

Första dagen ägnades åt etiska problemställningar i forskningen. En blandning av uppmärksammade fall där forskningsetiken hamnat snett (ja, vi sneglade i Macchiarinis riktning) och personliga etiska dilemman som Fellows presenterade, gjorde att diskussionen fick en fin bredd, relevans för deltagarna, men också ett djup av den sakkunskap som både inbjudne professor Martin Björk och nätverkdeltagande Anders Ekbom kunde bidra med.

Många deltog på plats, men vi hade även flera aktiva deltagare via zoom.

Det är alltid centralt att Fellows får tid att tala om sin forskning på våra möten. Denna gång låg fokus på att lämna helheten och presentera en utvald del forskningen. Detta föll väl ut och det blev tid för nätverket att ge input och extra draghjälp. Dag två fick vi, förutom Fellows presentationer, en översiktlig och mycket uppskattat föreläsning om microbiota och dess roll för sjukdom och hälsa.

Förutom ovanstående var det väldigt roligt att kunna träffas och under avslappnade former diskutera sitt arbete och sin forskning och vi är många som redan ser fram emot nästa möte som kommer att ske i Stockholm den 8/4 2022 på Svenska Läkaresällskapet.

 

Boka dessutom gärna redan nu i nästa års internat som kommer att äga rum på Noors Slott den 22-23/9 2022.

Varmt tack för ett inspirerande internat och väl mött på nästa års aktiviteter!

Jakob Hedberg, Director

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se