Nätverksarbete i pandemins tid

av | 2021-04-21 | 0 Kommentarer

Hoppet om att kunna ses under denna vår 2021 har successivt försvunnit och ersatts av insikten om att vi behöver hitta digitala vägar att driva nätverkets arbete framåt. Efter att med tungt hjärta strukit vårens bokning på Noors Slott har Katja och jag arbetat med att få till ett så bra program som möjligt med digitala medel.

Ett kortare program på en dag men med samma uppdelning mellan Fellows föredrag och inbjudna föreläsare som vanligt gick således av stapeln 19/4 över Zoom. Hela nätverket kunde konstatera att alla Fellows har hög aktivitet i sina projekt och att de medel som går ur Ihrefonden till Fellows har en synnerligen hög ”verkningsgrad”! De inlagda fikapauserna tillbringades i ”Breakout Rooms” så att vi kunde använda nätverksmöjligheten även under pauserna (de är ju ofta en mycket väsentlig del för idéer och samarbeten när vi möts). Detta föll väl ut och många givande samtal kom till stånd.

 

Föreläsarna var utvalda för att illustrera just nätverksarbete. Johan Sundström, professor i klinisk epidemiologi i Uppsala och Sydney, berättade om Cohorts.se, ett omfattande arbete som genom att slå samman flera kohorter ger flera tiotals miljoner observationsår över flera decennier och i kombination med våra svenska register ger det möjlighet till studier av ovanliga exponeringar och utfall. Vi fick också höra om nya möjligheter att extrahera data direkt ur våra elektroniska journalsystem, något som verkligen är efterlängtat. Tobias Sjöblom, föreståndare för forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige med stöd från Vetenskapsrådet, berättade om det arbete som drivs nationellt för att underlätta prospektiv biobankning och delade även erfarenheter från de tio år som han lett ett samarbete för biobankning mellan Umeå, KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt flera sjukvårdsregioner. Detta samarbete, U-CAN, bidrar öppet med sin kunskap kring detta svåra arbete.

Sist, men verkligen inte minst, fick vi en trevlig föreläsning av Johan Bring, professor i statistik och grundare av Statisticon. I den diskuterade vi en ibland bortglömd fråga, nämligen hur man väljer covariater i sin multivariata modell.

Det kom flera förslag på framtida ämnen för diskussion, såsom propensity score analyser, avancerade bioinformatikmodeller, avvägningen mellan stratifiering vid randomisering och modellering vid tolkning av data med mera. Vi ser med tillförsikt fram mot fler givande möten, och hoppas än en gång att nästa gång blir ett fysiskt möte.

Tider att boka redan nu är hösten internat i Noors slott 23-24/9 och en heldag på läkaresällskapet fredagen 8/4 2022.

Väl mött då och tack för en givande och trevlig dag!

Katja Andersson och Jakob Hedberg

 

Ansök här

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande bör ej ha uppnått docentnivå. Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Sök senast 1 februari 2021. Besked om antagning till sökande meddelas under maj månad.

Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska skall innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl. kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) skall innehålla rubrikerna:
1. Projekttitel
2. Vetenskaplig sammanfattning
3. Övergripande mål
4. Frågeställning
5. Bakgrund
6. Projektbeskrivning
7. Etiktillstånd
8. Budget
9. Framtidsplaner
• Resursintyg från verksamhetschef. Se exempel.
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: katja.andersson@surgsci.uu.se

För frågor angående fellowshipet kontakta Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.see