Nätverksarbete i pandemins tid

av | 2021-04-21 | 0 Kommentarer

Hoppet om att kunna ses under denna vår 2021 har successivt försvunnit och ersatts av insikten om att vi behöver hitta digitala vägar att driva nätverkets arbete framåt. Efter att med tungt hjärta strukit vårens bokning på Noors Slott har Katja och jag arbetat med att få till ett så bra program som möjligt med digitala medel.

Ett kortare program på en dag men med samma uppdelning mellan Fellows föredrag och inbjudna föreläsare som vanligt gick således av stapeln 19/4 över Zoom. Hela nätverket kunde konstatera att alla Fellows har hög aktivitet i sina projekt och att de medel som går ur Ihrefonden till Fellows har en synnerligen hög ”verkningsgrad”! De inlagda fikapauserna tillbringades i ”Breakout Rooms” så att vi kunde använda nätverksmöjligheten även under pauserna (de är ju ofta en mycket väsentlig del för idéer och samarbeten när vi möts). Detta föll väl ut och många givande samtal kom till stånd.

 

Föreläsarna var utvalda för att illustrera just nätverksarbete. Johan Sundström, professor i klinisk epidemiologi i Uppsala och Sydney, berättade om Cohorts.se, ett omfattande arbete som genom att slå samman flera kohorter ger flera tiotals miljoner observationsår över flera decennier och i kombination med våra svenska register ger det möjlighet till studier av ovanliga exponeringar och utfall. Vi fick också höra om nya möjligheter att extrahera data direkt ur våra elektroniska journalsystem, något som verkligen är efterlängtat. Tobias Sjöblom, föreståndare för forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige med stöd från Vetenskapsrådet, berättade om det arbete som drivs nationellt för att underlätta prospektiv biobankning och delade även erfarenheter från de tio år som han lett ett samarbete för biobankning mellan Umeå, KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt flera sjukvårdsregioner. Detta samarbete, U-CAN, bidrar öppet med sin kunskap kring detta svåra arbete.

Sist, men verkligen inte minst, fick vi en trevlig föreläsning av Johan Bring, professor i statistik och grundare av Statisticon. I den diskuterade vi en ibland bortglömd fråga, nämligen hur man väljer covariater i sin multivariata modell.

Det kom flera förslag på framtida ämnen för diskussion, såsom propensity score analyser, avancerade bioinformatikmodeller, avvägningen mellan stratifiering vid randomisering och modellering vid tolkning av data med mera. Vi ser med tillförsikt fram mot fler givande möten, och hoppas än en gång att nästa gång blir ett fysiskt möte.

Tider att boka redan nu är hösten internat i Noors slott 23-24/9 och en heldag på läkaresällskapet fredagen 8/4 2022.

Väl mött då och tack för en givande och trevlig dag!

Katja Andersson och Jakob Hedberg

 

Ansök till Fellowship-programmet!

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2023.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (max 400 ord) samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • * Kort CV (max 2 sidor) ska innehålla utbildning (grund/avanc, fo-utb), anställningar, meriter och utmärkelser (handledning, bidrag erhållna i konkurrens, priser utmärkelser och övriga meriter) i denna ordning
 • Komplett lista av publicerade peer-reviewbedömda artiklar
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna (i nedanstående ordning) :
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner
 • * Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format (i ovanstående ordning) som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående detta fellowship kontakta Maria Johansson info@ihrefellowship.se