info@ihrefellowship.se
22
maj

Tillsättning Bengt Ihre Research Fellowship 2014

Bengt Ihre Research Fellowship fick i år 20 st ansökningar från hela Sverige. Ansökningarna var av genomgående hög kvalitet. Granskningsnämndens och styrgruppens arbete är nu klart och beslut om tilldelning togs den 6 maj 2014.

Det är nu vår stora glädje att meddela att i hög konkurrens har följande personer erhållit fellowship:

Daniel Bergemalm, gastroenterolog Örebro
Francesca Bresso, gastroenterolog  Stockholm
Michael Eberhardson, gastroenterolog Stockholm
Jakob Hedberg, kirurg Uppsala
Ola Olén, barngastroenterolog Stockholm
Martin Rutegård, kirurg Örnsköldsvik

Fyra stycken fellows kommer att starta hösten 2014 och två stycken vårterminen 2015.

Beslut om tilldelning meddelas brevledes och samtliga sökande kommer att få ett personligt brev med feedback på sin ansökan.

Ny utlysning av Bengt Ihre Research Fellowship kommer att ske med sista ansökningsdatum 1 februari 2015.

Klicka här för statistik över ansökningar Bengt Ihre Resarch Fellowship 2014.

 

 

16
maj

Nätverksmöte

Nätverksmöte fredag den 16 maj 2014 i Linköping.
Läs minnesanteckningarna

5
feb

Ansökningstiden har nu gått ut

Ansökningstiden för Bengt Ihre Research Fellowship är slut för denna gång. Totalt har vi fått in 20 st ansökningar varav 7 st är kvinnor och 13 st män. Nu vidtar bedömningsprocessen. Beslut om tilldelning av fellowship kommer att delges under juni månad.

29
nov

Nätverksmöte den 29 november

Nätverksmöte 29 november 2013, Stockholm Waterfront, kl 09:30–15:00.

Agenda från nätverksmötet den 29 november 2013

27
nov

Läkarstämman den 27–29 november

Läkarstämman är den 27–29 november i Stockholm.

19
aug

18:e kirurgveckan i Uppsala

Den 19–23 augusti hölls Kirurgveckan i Uppsala.

19
aug

Anna Martling får Stora Forskarpriset

Anna Martling
Anna Martling får Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris 2013

Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris tilldelas varje år en ung drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. I år går priset till Anna Martling vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI.

Motivering
Anna Martling får priset för sitt mångåriga och systematiska arbete med förbättring av behandling, struktur och omhändertagande vid rektal cancer med särskilt fokus på genusperspektiv. Hennes forskning har utmärkts av ett fruktsamt och konstruktivt samarbete mellan klinik, grundvetenskap och nationella kvalitetsregister.

Priset delades ut den 19 augusti 2013 i samband med Kirurgveckan i Uppsala.

Anna Martlings forskning finansieras av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Bengt Ihres fond och ALF-medel.

19
aug

Robert Bränström får Bengt Ihre-stipendiet

Branstrom-Robert-200Robert Bränström får Bengt Ihre-stipendiet 2013

Robert Bränström har erhållit det prestigefyllda ”Bengt Ihre-stipendiet” från Svensk Kirurgisk Förening för sin forskning kring gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Priset delades ut den 19 augusti 2013 i samband med Kirurgveckan i Uppsala.

Därtill har Robert Bränström blivit vald till Svensk Kirurgis Förenings nästa Vetenskapliga Sekreterare från och med 2014.

Bengt Ihre Stipendium delas ut till forskningsarbete med gastroenterologisk eller mag-tarmkirurgisk inriktning.