Läs om Anna Löf Granströms tid som fellow

av | 2021-06-15 | 0 Kommentarer

“Jag blev antagen som Bengt Ihre Fellow när jag just hade påbörjat mitt postdoc projekt ”Tarmflorans roll vid utveckling av Inflammatorisk tarmsjukdom” i Ulf O Gustafssons grupp vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus. Projektet var en del av KOLBIBAKT-studien och syftet med mitt post-doc projekt var att kunna utröna hur tarmfloran skiljer sig mellan individer med inflammatorisk tarmsjukdom och friska individer samt att undersöka om avföringsprov är representativt för tarmslemhinnan genom att kunna jämföra dessa tarmfloror.”

Läs Annas vetenskapliga rapport om tiden som fellow här.

Ansök här

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande bör ej ha uppnått docentnivå. Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.

När? Sök senast 1 februari 2021. Besked om antagning till sökande meddelas under maj månad.

Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska skall innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl. kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) skall innehålla rubrikerna:
1. Projekttitel
2. Vetenskaplig sammanfattning
3. Övergripande mål
4. Frågeställning
5. Bakgrund
6. Projektbeskrivning
7. Etiktillstånd
8. Budget
9. Framtidsplaner
• Resursintyg från verksamhetschef. Se exempel.
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: katja.andersson@surgsci.uu.se

För frågor angående fellowshipet kontakta Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.see