Läs om Anna Löf Granströms tid som fellow

av | 2021-06-15 | 0 Kommentarer

”Jag blev antagen som Bengt Ihre Fellow när jag just hade påbörjat mitt postdoc projekt ”Tarmflorans roll vid utveckling av Inflammatorisk tarmsjukdom” i Ulf O Gustafssons grupp vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus. Projektet var en del av KOLBIBAKT-studien och syftet med mitt post-doc projekt var att kunna utröna hur tarmfloran skiljer sig mellan individer med inflammatorisk tarmsjukdom och friska individer samt att undersöka om avföringsprov är representativt för tarmslemhinnan genom att kunna jämföra dessa tarmfloror.”

Läs Annas vetenskapliga rapport om tiden som fellow här.

Ansök här

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.

För vilken period? Fellowship-programmet löper under 2 år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden startar 1 september 2022.

När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2022.

Hur? Ansökan, som ska skrivas på svenska, ska innehålla:

 • * Komplett kontaktinformation
 • * Personlig motivering till sökt Fellowship (inkl kontaktuppgifter till två referenspersoner)
 • * Kort CV (max 2 sidor)
 • * Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska innehålla rubrikerna:
 1. 1. Projekttitel
 2. 2. Vetenskaplig sammanfattning
 3. 3. Övergripande mål
 4. 4. Frågeställning
 5. 5. Bakgrund
 6. 6. Projektbeskrivning
 7. 7. Etiktillstånd
 8. 8. Budget
 9. 9. Framtidsplaner

Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till: info@ihrefellowship.se

För frågor angående fellowshipet kontakta Katja Andersson info@ihrefellowship.se